Správná volba při bolestech   pohybového aparátu

                                                                     Vítáme Vás !


STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ


Víme,jak bolesti svalů a kloubů dokážou omezit Vaše aktivity.Nabízíme Vám naše znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Aplikujeme moderní léčebné postupy. Péči poskytujeme všem věkovým skupinám.

   


Upozornění pro pacienty:

Časovou a místní nedostupnost jiných pracovišť či odborností bohužel již nemůžeme nadále kompenzovat a suplovat (neurologie, revmatologie, jiná ortopedická pracoviště) a prosíme tak o respektování časových a prostorových možností naší ambulance a nabízených termínů ošetření

NOVINKY

Je to snadné...
1) nejprve vyberte položku zobrazenou na displeji,podle důvodu Vaší návštěvy u nás
2) pak vložte do slotu Vaši kartičku pojišťovny
3) po načtení údajů kartičku vyjměte

další viz sekce  NOVINKY

Poprvé u nás?


K vyšetření u nás si prosím nachystejte kartičku Vaší zdravotní pojišťovny a v ideálním případě vezměte sebou doporučení odesílajícího lékaře. Doporučení praktického lékaře má význam především proto, že Váš lékař případně odliší jinou příčinu Vašich potíží a odešle Vás k příslušnému specialistovi.Vyhnete se tak případné zbytečné návštěvě u nás. 

RTG

Díky naší spolupráci s RTG pracovišti v Uh.Hradišti (MUDr. Irena Navrátilová ,Františkánská 168 a nově i RTG v Uherskohrad.nemocnici ) a v Uh.Brodě (MUDr.Karásková Zuzana, Partyzánů 2174) nemusí pacienti snímkovaní na těchto pracovištích nosit k vyšetření u nás CD se snímky, vše je k dispozici on-line.

Ostatní pacienty prosíme přinést případné aktuální snímky na CD (ev. i popis) sebou.

Pokud jste ještě na RTG nebyli, nevadí. V případě potřeby  zajistíme.Fyzikální terapie

Provádíme aplikace tejpů, vysokovýkonného laseru a superindukční magnetoterapie.Blížší informace zde.

UZ vyšetření

V naší ambulanci provádíme také UZ (sono) vyšetření pohybového aparátu. Vyšetřujeme všechny věkové kategorie včetně vyšetření kyčelních kloubů u novorozenců. Na UZ vyšetření kyčelních kloubů novorozenců není třeba se objednávat.

Operace

Pacienti indikovaní k operaci budou odoperováni v Uherskohradišťské nemocnici, následné kontroly jsou pak prováděny v naší ambulanci či ambulanci operatéra, který operaci provedl. U námi sledovaných pacientů zajišťujeme péči v plném rozsahu a návaznosti jak konzervativní, tak operační i následné pooperační péče. U pacientů, kteří si zvolí jiné pracoviště k operaci respektujeme jejich rozhodnutí, nicméně je nutno vzít na vědomí, že pooperační kontroly budou prováděny výhradně na pracovišti jimi zvoleném bez ohledu na vzdálenost a časovou dostupnost. .

Rehabilitace

Součástí léčby celé řady onemocnění pohybového aparátu je rehabilitace a fyzikální léčba.U nás Vám vystavíme žádanku a je už jen na Vás, které pracoviště RHB si vyberete.
© Ortopedie Hradiště s.r.o. 2017-2022  , všechna práva vyhrazena