CellularMatrix, A-PRP (+ HA)

07.02.2021

Co to je ?  

Už jste možná zaslechli o léčbě artrozy "plazmou". V obecné rovině se jedná o tekutou složku krve, která obsahuje asi 90 % vody, ale také organické a anorganické látky.  Jak taková tekutina může léčit, ptáte se?  Správná otázka. V tomto případě totiž neléčí jen samotná plazma, ale také krevní destičky, o které musí být plazma obohacená. Proto se také označuje zkratkou PRP (platelet-rich plasma). Právě krevní destičky, které se běžně účastní srážení krve, totiž obsahují celou řadu různých látek, které označujeme jako cytokiny , což jsou signální proteiny sloužící k dorozumívání se mezi buňkami. Sem patří i růstové faktory. Jak už určitě správně tušíte, právě tyto látky jsou zásadní pro ovlivnění různých patologických stavů probíhajících v tkáních a to nejen v kloubech, ale i ve šlachách , v jejich úponech, v meniscích apod.

Není plazma jako plazma....  Už víte, že plazma musí být obohacena o krevní destičky. Současně v ní ale nesmí být jiné části krve, jako jsou červené a bíle krvinky. Různí výrobci vymýšlejí různé metody, jak toho dosáhnout. V běžných systémech se ale stává, že složení plazmy v tomto ohledu nebývá ideální, může tam být málo destiček nebo se naopak do plazmy dostanou i krvinky. A právě to pak zásadním způsobem ovlivňuje účinnost plazmy a u řady pacientů i odborníků pak může vzbuzovat skepsi. Velmi sofistikovaný způsob získání plazmy s maximální účinností však prezentuje švýcarská firma Regen lab, jejíž systém jsme se rozhodli  využít i v naší ambulanci. Používá zkumavky se speciálním gelem, který v centrifuze dokáže přesně oddělit požadované složky od nechtěných. Tím se zajistí, že takto získaná plazma má maximální možný účinek. Aby se účinnost ještě zvýšila, je v nabídce také speciální set obsahující navíc i kyselinu hyaluronovou (HA), obecně známou z preparátů, které se aplikují do kloubů jako tzv. " kloubní výživa ". V našem případě se jedná o  CellularMatrix, která obsahuje plazmu (PRP) a kyselinu hyaluronovou (HA) v jednom. Díky této jedinečné patentované kombinaci lze dosáhnout ještě lepšího účinku ,než při použití jedné či druhé složky zvlášť.

Co mě čeká?   Léčba probíhá v několika krocích:

1) odběr krve pacienta do speciální zkumavky se všemi potřebnými ingrediencemi (technicky se jedná o běžný odběr krve, jak jste zvyklí )

2) odstředění zkumavky s krví na centrifuze

3) odsátí plazmy obohacené o destičky (ev + HA) ze zkumavky do inj.stříkačky

4)  aplikace do léčené oblasti

celý výkon zabere cca 20min. Doporučujeme celkem 2-3 aplikace po týdnu až měsíci (dle indikace).

V období kolem aplikace se nesmí užívat tzv.NSA (Ibalgin,salyciláty,atd.), protože negativně ovlivňují funkci destiček, uvolňování cytokinů a také reakce buněk na cytokiny.

Je pro mě léčba vhodná ??  Indikace jsou artrozy kloubů- především kolen -  lehkého až středního stupně, dále onemocnění šlach ,úponové bolesti (např. tenisový loket apod.) ,poranění vazů,šlach atd. 

 Léčba není vhodná u pac. s malým počtem krevních destiček, u pac. na antikoagulační léčbě, u pac. s nádorovým onemocněním nebo infekcí.  Bližší informace poskytneme v naší ambulanci.

 Kolik léčba stojí ?  Pokud jste přečetli celý článek, je Vám jasné, že se jedná o moderní sofistikovaný léčebný prostředek. Přesto se podařilo proti předchozím létům cenu podstatně snížit. Cena odráží náklady na materiál a přípravu vlastní léčebné látky . Aktuálně viz ceník.

Je zaručené, že mi léčba pomůže ? V medicíně obecně nelze dávat záruky a platí to i v tomto případě. V rámci konzervativní léčby se nicméně jedná o maximum, co současná medicína nabízí. Důležitá je nicméně i správná indikace.

Pro další otázky neváhejte kontaktovat naši ambulanci.