MUDr. et Mgr. Robert Trmal
ORTOPED

  • 1997 - 2003 LF Univerzity Palackého,Olomouc
  • 2006 - 2007 - Ortopedické odd. Šumperské nemocnice
  • 2007 - dosud - Ortopedické oddělení Uherskohradišťské nemocnice a.s. sekundární lékař
  • 2008 - 2012 - absolvent magisterského oboru ekonomika a management ve zdravotnictví, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, ČR
  • 1.4.2011 - specializační způsobilost , s vyznamenáním, FN Bulovka, Praha
  • od 2017 Ortopedie Hradiště s.r.o. - jednatel, lékař
  • pravidelný účastník celé řady sympozií,stáží a kurzů u nás i v zahraničí (7.12.17 - ECPA Brno, kurz chirurgie nohy, 28-29.11.17 - ESSKA All about ACL Course, Mnichov,5-6.4.17-Masterclass in Knee Arthroplasty,Praha, International OA Experts Forum, Paříž,Sonografie v ortopedii atd.)
  • - březen-duben 2018 - ESSKA stáž pokročilá chirurgie ramene a kolene prof. Milano, Řím, Itálie

© Ortopedie Hradiště s.r.o. 2017-2019 , všechna práva vyhrazena